Kredyty dla rolników

Według Powszechnego Spisu Rolnego około 4,5 mln Polaków pracuje w sektorze rolnictwa. Rolnicy to duża grupa klientów, traktowana w przeszłości przez sektor bankowy z niedostateczną uwagą. My dostrzegamy duży potencjał tego segmentu i dlatego przygotowaliśmy dedykowane oferty.

 

 

Pomagamy dobrać najbardziej optymalny kredyt, dopasowany do Twoich potrzeb i możliwości. Oferujemy:

 

Kredyt ratalny na zwierzęta hodowlane

Bezpłatne wnioski!- BYDŁO, NARZĘDZIA, MASZYN, PASZE, NAWOZY itp.-NA RATY LUB ZA GOTÓWKĘ

 

Kredyt na zakup: narzędzi , maszyn , zwierząt hodowlanych - jałówki, krowy, cielaki

 

Wysokość kredytu

 • Jesteśmy w stanie sfinansować zakup zwierząt hodowlanych w systemie ratalnym do kwoty 80000 zł. oraz dodatkowo kredytem gotówkowym w wys. 200.000 zł. Jeżeli te kwoty będą niewystarczające, pomożemy klientowi w uzyskaniu do dodatkowego kredytu.
 • Okres kredytowania do 5 lat
 • Bank udziela kredytu na bardzo preferencyjnych warunkach - koszt kredytu to zaledwie 0,7% do 1% miesięcznie !!!
 • Przy w/w kredytach bank nie stosuje żadnych zabezpieczeń majątkowych, wekslowych itp. – minimum formalności w niecałą godzinę !!!

Jak to działa – forma obsługi

 • Do udzielenia kredytu potrzebujemy danych osobowych klienta i źródła jego dochodów. Kredytobiorca przedstawia 3 faktury sprzedażowe (np. sprzedaż mleka), nakaz płatniczy i opłatę. Jako źródło dochodu może być również poświadczenie posiadania gruntów. Decyzja kredytowa jest podejmowana w niecałą godzinę. Ustalamy z klientem termin i miejsce podpisania umowy kredytowej. Po podpisaniu umowy przez klienta, przelewamy środki na wskazane konto. Przelew jest realizowany w 24 godziny.

Gdzie można dokonać zakupu?

 • Zakupu zwierząt hodowlanych można dokonać w dowolnie wybranym miejscu - gospodarstwie rolnym.

 

Pożyczka

 

O pożyczkę  może ubiegać się gospodarstwo rolne. Oferta nawet do 300.000 zł na dowolny cel związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Przy wyliczaniu dochodu możemy uwzględnić:

 • Hektary przeliczeniowe
 • Faktury za sprzedaż płodów rolnych
 • Dotacje unijne

O pożyczkę mogą wnioskować osoby prowadzące gospodarstwo rolne samodzielnie lub osoby, które prowadzą gospodarstwo wspólnie z małżonkiem w ramach wspólności majątkowej.

 

Zapraszamy do wypełnienia poniższego wniosku, a nasz doradca skontaktuje się z Państwem niezwłocznie:

 

...

 

 • Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie we wniosku o kredyt mieszczącym się na stronie internetowej www.akfinanse.pl, w bazie danych Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AK Finanse z siedzibą w Wyszkowie przy ul.Pułtuskiej 10 , która jest właścicielem serwisu kredytykwyszków.pl. w celach związanych z działalnością serwisu kredytywyszkow.pl, za pośrednictwem którego składany jest niniejszy wniosek kredytowy i niniejsze oświadczenie oraz w celach: promocji, marketingu, analiz w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych  w tym we wszystkich innych celach określonych w przepisie art. 23 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).   Zgoda powyższa obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości przez AK finanse , jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie odPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe AK Finanse, informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Przedmiotowa zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 • Wypełniając ten formularz wyrażam zgodę na wykorzystywanie ich do realizacji umowy kredytowej jak i podjęcia działań przed zawarciem umowy kredytowej w tym na udostępnianie moich danych osobowych jednostkom powiązanym z  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AK Finanse gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy kredytowej oraz upoważniam Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AK Finanse z siedzibą w Wyszkowie do przekazywania moich danych osobowych oraz informacji objętych tajemnicą bankową następującym podmiotom: Fines S.A., Meritum Bank ICB S.A., Alior Bank SA, FM Bank SA, Sygma Banque Societe Anonyme Oddział w Polsce, BNP Paribas Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., Idea Bank.S.A., Idea Expert ,Aspiro. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub informacji, zebrane dane osobowe niezależne od innych okoliczności, w tym nawet w przypadku spłaty kredytu,  kredytodawcy współpracujący AK Finanse mogą przekazywać do systemu Międzybankowej Informacji Gospodarczej – Bankowy Rejestr, którego administratorem jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, który może przekazywać otrzymane informacje biurom informacji gospodarczej i innym instytucjom upoważnionym ustawowo, na zasadach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Oświadczam, iż powyższe dane przekazuję dobrowolnie dla  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AK Finanse 07-200Wyszków ul.Pułtuska 10 , zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AK Finanse 07-200 Wyszków ul. Pułtuska 10 , o celu przetwarzania danych oraz  prawie dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również posiadam informacje o adresie siedziby akfinanse.pl